Генеральный секретариат ОРФГ

     

Флориан Стерманн
Генеральный секретарь
E-Mail


Лиза-Мария Горош, MA BSc (WU)
Руководитель офиса и главный проектменеджер
Tel.: +43 1 533 59 47 – 1
M.: +43 664 964 30 06
E-Mail 


Лариса Сифковиц, М.E.S.

Проектменеджер
T: +43 1 533 59 47 – 3
M: +43 664 964 30 07
E-Mail

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

                                 

© Copyright 2015, ORFG - Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft.
Alle Rechte vorbehalten. | created by DT TREND